Το Λαογραφικό Μουσείο των Λιμεναρίων μπορείτε εύκολα να το εντοπίσετε καθώς βρίσκεται στο κέντρο των Λιμεναρίων. Η επίσκεψη του θα σας δώσει τη δυνατότατα να δείτε από κοντά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι Θάσιοι και οι Θάσιες καθημερινά, να παρατηρήσετε τις Θασίτικες στολές και να ταξιδέψετε στο χρόνο με παλιές φωτογραφίες.