Το Λαογραφικό Μουσείο του Θεολόγου στεγάζεται στο διώροφο αρχοντικό του Χατζηγιώργη, που ήταν γνωστός οπλαρχηγός του νησιού. Αξίζει να το επισκεφτείτε για να δείτε παλιά Θασίτικα υφαντά και του λεγόμενους αργαλειούς με τα οποία τα δημιουργούσαν. Επίσης, μπορείτε να παρατηρήσετε παλιά εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι Θάσιοι στις καθημερινές τους ασχολίες, καθώς και έναν αλευρόμυλο και λαδόμυλο.

[pi_ifg data_shortcodeid=’pi_ifg’ pi_image_ids=”1779,1780,1781,1778″ pi_insert_urls=”https://www.thassosdir.gr/wp-content/uploads/2018/07/3-2-150×150.jpg,https://www.thassosdir.gr/wp-content/uploads/2018/07/4-150×150.jpg,https://www.thassosdir.gr/wp-content/uploads/2018/07/5-150×150.jpg,https://www.thassosdir.gr/wp-content/uploads/2018/07/2-2-150×150.jpg” pi_type=”custom” pi_style=”tiled_gallery” pi_slideshow_limit=”20″ pi_maximun_width=”” pi_slideshow_autoplay=”” pi_slideshow_auto_height=”false” pi_slideshow_single_item=”0″ pi_slideshow_items=”5″ pi_slideshow_items_desktop=”5″ pi_slideshow_items_tablet=”2″ pi_slideshow_items_mobile=”2″ pi_tiled_gallery_limit=”20″ pi_rowheight=”120″ pi_maxrowheight=”200%” pi_fixedheight=”false” pi_lastrow=”nojustify” pi_showcaption=”true” pi_randomize=”false” pi_margin=”0″]